L'heraldica es la ciencia del blaso. L'heraldica es va desenvolupar durant l'edat mitjana a tot Europa fins ara.